Národní myšlenka

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání
Znak Národní myšlenky

Národní myšlenka je občanské sdružení, které spravuje stejnojmenné webové stránky, vydává čtvrtletní revue, pravidelné publikace a pořádá osvětové přednášky. Ve své tradici navazuje na aktivity Mladé Národní demokracie.

Součaná Národní myšlenka není svázána s žádnou politickou stranou. Zaměřuje se na vydávání zmíněné revue, která od roku 2006 vychází na křídovém papíře. Publikuje v ní široké názorové i autorské spektrum. Okruh redaktorů, přispěvatelů a spolupracovníků je názorově velmi pestrý. Podtitul časopisu nese název "nezávislá revue konzervativního nacionalismu", což je také hrubý nástin ideové orientace Národní myšlenky. Prostor však dostávají rozličné názorové proudy, od integrálních katolíků, přes pravicové liberály, až po proudy Nové pravice. V minulosti byl například uveřejněn rozhovor s jedním z vrcholných představitelů tzv. národního anarchismu Troyem Southgatem.

Přednášková činnost není pravidelná. Národní myšlenka velmi často spolupracuje na přípravě a realizaci různých osvětových, kulturních a historických přednáškách s (Vlasteneckou frontou). Členové NM také v minulosti podpořili platformu Občané proti EU a nadále se účastní veřejných akcí zaměřených na ožehavé problémy České republiky (antikomunistické manifestace, demonstrace proti vstupu do EU, demonstrace Vlastenecké fronty proti hanobení českého národa).

Od roku 2005 se Národní myšlenka věnuje vydávání publikací a brožur zaměřených na studium témat, která jsou v české intelektuální a mediální diskusi opomíjena. Populární se stala publikace Osobnosti pravice, která se dočkala i svého druhého pokračování. V roce 2007 bylo zahájeno vydávání sborníku Západ, kde jsou shromažďovány náročnější texty osobností západního tradicionalistického politického smýšlení.

Národní myšlenka je jedno z mála médií na české scéně, které se do hloubky věnuje kulturním otázkám z pozice integrálního tradicionalismu. Pravidělně zde vycházejí recenze novinek na poli identity music a neofolku. Několikrát se také objevily obsáhlé eseje o životě a dílech literátů jako např. Wyndhama Lewise, Ernsta Jüngera, Sakiho, nebo Douglase Jerrolda.

Opomenuta nezůstává ani domácí scéna. Národní myšlenka věrna své tradici návaznosti na časopis prvorepublikové mládeže Národně demokratické strany se věnuje především osobnostem spjatým s tzv. Protihradním křídlem shromážděným okolo Karla Kramáře a Ladislava Rašína. V červnu 2007 vydala obsáhlou monografii života a díla významného prvorepublikového vědce, filosofa a nacionalisty Františka Mareše, jejímž autorem je český historik a psycholog Milan Nakonečný.

Předsedou Národní myšlenky je od roku 2007 Jan Maloušek, šéfredaktorem revue Milan Špinka. Nejčastějšími přispivateli jsou významní domácí publicisté jako například Vlastimil Podracký, František Nonnemann, Jan Kašpar, Jiří Hojer, Miroslav Červenka. Ze zahraničních autorů například Sergo Trifkovič, Robert Henderson, Tomasz Jazwinski, či Adam Wielomski.

Publikace doposud vydané Národní myšlenkou:

  • Marek Skřipský: Role Národní myšlenky 1923-1939 ukázka
  • Milan Špinka (ed.): Osobnosti pravice ukázka
  • Milan Špinka (ed.): Osobnosti pravice podruhé ukázka
  • Vlastimil Podracký: Svoboda a řád v angažovaném konzervatizmu ukázka
  • Tomasz Gabisz: Ernst Juenger publicista ukázka
  • Milan Nakonečný: František Mareš. Vědec, filosof a národovec ukázka
  • Západ 2007 ukázka

Externí odkazy