Percy Wyndham Lewis

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

Percy Wyndham Lewis (18. listopadu 1882 – 7. března 1957) byl britský moderní malíř a spisovatel, spoluzakladatel uměleckého směru zvaného vorticismus.

Narodil se anglické matce a americkému otci, od roku 1888 žil v Anglii, ale ve svém mládí dal po vyhazovu z několika škol přednost životu ve velkých městech kontinentální Evropy, kde se živě zajímal o otázky moderního umění. Fascinovaly jej nové směry, především kubismus a futurismus. Vrátil se do Anglie a hledal možnosti vlastního sebevyjádření. Zdálo se, že jej nalezne ve skupině Omega Workshop, ale po nedorozumění s jejím představitelem Rogerem Fryem skupinu brzy opustil a v roce 1912 založil skupinu vlastní, Rebel Art Centre. Zde se zrodil vorticismus. Samotný název vymyslel jeden ze signatářů manifestu vorticismu, vynikající americký básník Ezra Pound. Vortex, to je symbol víru dobře známý okultistům a Pound jej vykládal jako "bod maxima energie".

První světová válka

Lewise trápilo, že by měl odejít do války a nezanechat po sobě nic významného; fatalisticky předpokládal, že padne. V rychlosti proto dopisoval svůj román Tarr, úsporný, uhlazený, v němž autor nezkoumá vnitřní pohnutky jednotlivých postav, ale pozoruje je zvenčí, podobně jako malíř nebo třeba sochař své modely. Po jeho dokončení v roce 1916 se Lewis dobrovolně přihlásil do armády a až do roku 1918, kdy se stal oficiálním armádním umělcem, sloužil na frontě jako dělostřelecký pozorovatel. Kreslil a maloval válečné výjevy, přičemž zobrazoval vojáky stejně strojově, jako jejich děla. Z tohoto období pochází také jeho zřejmě nejslavnější obraz A Battery Shelled (1919).

Meziválečné období - Lewis spisovatel

Vorticismus se už po válce nepodařilo přes určité snahy obnovit, až příliš byl spojen s duchem předválečné doby. Tento umělecký směr byl však nakonec jen epizodou bohatého Lewisova života. Obrazy, jež namaloval v meziválečné době, měly sice úspěch, ale byly snad až příliš konvenční. Zajímavější byly jeho knihy. Ta, která mu nejvíc ublížila, byla o Adolfu Hitlerovi (Hitler, 1931), v níž prezentoval značně naivní názor, že je Adolf Hitler skutečný mírotvůrce. Lewis sice prozřel poměrně rychle a své názory korigoval ve dvou knihách, satirické The Jews, Are They Human? (1939) a The Hitler Cult (1939), ale škoda už se stala a veřejnost se nepřestala dívat na Lewise nevraživě, zvlášť když ještě přilil oleje do ohně románem The Revenge for Love (1937) o zvrhlém levicovém pseudohrdinovi španělské občanské války. Tato kniha je považována za jeho nejlepší a je vydávána dodnes.

Pobyt ve Spojených státech

Aby unikl své nepopularitě, odjel v roce 1939 do USA, kde se sice mohl ukrýt v anonymitě, ale protože jej tam nikdo neznal, bylo pro něj značně problematické uživit se. Navíc se ve Spojených státech v té době začalo prosazovat čistě abstraktní umění (čelním představitelem byl v tomto období např. Jackson Pollock), které ovšem Lewis považoval za nicneříkající, a tak proti němu zahájil veřejnou kampaň. Kvůli nádoru v roce 1945 oslepl a vrátil se do Anglie. Druhá světová válka z něj udělala utopistu. Napsal knihu America and Cosmic Man (1948), v níž se pokoušel přesvědčit čtenáře, že Amerika je díky své vykořeněné anonymitě a utilitarismu dokonalou laboratoří nového světového pořádku.

Wyndham Lewis zemřel roku 1957 na selhání ledvin.

Doporučená četba

  • Schwamenfeld, Steven (2007) Negace barev: Bledá tvář Wyndhama Lewise in Západ 2007, Národní myšlenka 2007.
  • Ayers, David. (1992) Wyndham Lewis and Western Man. Basingstoke and London: Macmillan.
  • Edwards, Paul. (2000) Wyndham Lewis, Painter and Writer. New Haven and London: Yale U P.
  • Gasiorek, Andrzej (2004) Wyndham Lewis and Modernism. Tavistock: Northcote House.
  • Jameson, Fredric (1979) Fables of Aggression: Wyndham Lewis, the Modernist as Fascist. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.
  • Michel, Walter (1971) Wyndham Lewis: paintings and drawings Berkeley: University of California Press ISBN 0-520-01612-2
  • O'Keeffe, Paul (2000) Some Sort of Genius: A Biography of Wyndham Lewis. London: Cape.
  • Schenker, Daniel (1992) Wyndham Lewis: Religion and Modernism. Tuscaloosa: U of Alabama Press.

Externí odkazy