Fašismus ve své epoše

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

Fašismus ve své epoše je významná monografie Ensta Nolteho.

Kniha je věnována třem nejvýraznějším formám fašismu: Francouzské akci, italskému fašismu a německému nacismu. Je to obsáhlá studie fenoménu, jeho společensko-historických souvislostí a jeho projevů a ideologických základů, která dosáhla uznání i u řady kritiků za systémový přístup a věcné posuzování zjištěných skutečností. Podává v podstatě základní typologii fašismu a jeho vztah k totalitárním ideologiím a režimům.

Fašismus chápe Nolte široce jako historickou formu politické ideologie a praxe, vystupující v souvislosti s určitou tradicí a situací evropského sociobiologického myšlení. Ve srovnání s teoriemi, které zdůrazňovaly zvláštnosti jednotlivých národních fašismů, je to pokus o jednotnou teorii fašismu, která jeho národní varianty nepopírá, ale hledá jejich společného jmenovatele. Ten je vyjádřen v definici fašismu: "Fašismus je antimarxismus, který usiluje o zničení protivníka prostřednictvím vytvoření radikálně protikladné a přece blízké ideologie a prostřednictvím použití téměř identických a přesto charakteristicky přetvořených metod." Fašismus je chápán jako druh totalitarismu, který může být srovnáván, ale nikoliv ztotožňován s jinou formou totalitarismu, s komunismem. Autor sám zdůrazňuje, že jeho kniha "zavedla pojem fašismu do vědecké a publicistické diskuse" a dala mu, ve srovnání s dlouho užívaným vágním významem, určitější obsah. Klade důraz na osobnosti jeho vůdců, např. na "základní pocit strachu" a Ch. Maurrase, "duchovní biografii" B. Mussoliniho a antisemitský komplex A. Hitlera. Důsledně analyzuje také důsledky praktické realizace fašistické ideologie (např. "logické" vyústění nacismu v holocaustu a ve světové válce). Kniha se tak stala i psychohistorickou studií fašistických vůdců a fašistického agresivního aktivismu. Fašistický antimarxismus je podstatnou charakteristikou fašismu, ale nikoliv vyčerpávající.

Reference

  • E. Nolte: Fašismus ve své epoše, Argo Praha 1999