Dělnické listy

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

Dělnické listy byly pražský dělnický časopis, který sehrál významnou roli v českém dělnickém hnutí. Začal vycházet v lednu 1872 [1] v Rakousku-Uhersku pod patronací politické strany Mladočechů a byl redigován Josefem Barákem. Postupně v něm ale začal sílit vliv sociální demokracie. Po krátké pauze mezi lety 1876 a 1877 byl obnoven pod vedením Josefa Boleslava Pecky-Strahovského. Po první světové válce byl roku 1926 přejmenován na Vídeňské dělnické listy, až roku 1934 zanikl.

Po téměř sedmdesátileté odmlce vyšlo 1. května 2003 první číslo obnoveného vydání Dělnických listů. [2] Noviny jsou v současnosti vydávány pod záštitou Dělnické strany jako její stranická tiskovina.

Šéfredaktorem Dělnických listů se stal Martin Zbela [3], člen předsednictva Dělnické strany a předseda občanského sdružení Dělnická mládež. Noviny komentují vývoj českého státu a společnosti po sametové revoluci a věnují se problémům nezaměstnanosti, imigrace a ztráty národního povědomí. Vychází jednou za čtvrt roku.

Reference

Externí odkazy