Xenofilie

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

XENOFILIE

Podle etymologie: láska nebo náklonnost k cizímu.

Okouzlení „jiným“, zejména „úplně jiným“, „nejvzdálenějším“, pojící se s podceňováním nebo přehlížením „bližního“, zkrátka xenofilie, jeden z nejhorších kolektivních bludů dnešních Evropanů. Pramení z chybného výkladu ideje milosrdenství, ale také z nedostatku etnického uvědomění. Projevuje se rozporuplnou ideologií „antirasismu“, která je ve skutečnosti rasovou obsesí s obráceným znaménkem.

Co se nazývá „antirasismus“, není nic jiného než patologický extrém xenofilie.

Xenofilie systematicky nadhodnocuje cizince, vydává ho ale i za oběť - a tím ho bezděčně podceňuje. Vychází z toho, že „bychom se od cizince měli mnoho co (když ne všechno) učit“. Zároveň se ukazuje jako maximálně rozporná, protože zaměňuje právo být odlišný s univerzalismem a identitu jiného s propagandou míšení. Na jedné straně hlásá „právo na odlišnost“ pro všechny lidi, zároveň však pracuje na homogenizaci celého lidského druhu. Xenofilie je protějškem etnomasochismu.

Odvrat od xenofilie ostatně nesmí vést k nenávisti vůči cizincům (především to opravdu není produktivní), nýbrž k právu na sebeurčení jakožto národa, tzn. k etnocentrismu, jen s ním lze řešit imanentní problémy.