Václav Benda

Z Metapedia

Přejít na: navigace, hledání
Václav Benda

Václav Benda (narozen 8. srpna 1946 v Praze - zemřel 2. června 1999) byl český disident a politik.

Vystudoval bohemistiku a filosofii na filosofické fakultě University Karlovy, kde pak působil v letech 1969 - 70 jako pedagog. Po normalizačních čistkách studoval teoretickou kybernetiku na matematicko-fyzikální fakultě téže university a po studiích pracoval jako počítačový odborník. Po podpisu Charty 77 se živil jako topič. Pro svou činnost ve Výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných byl v letech 1979 až 1983 vězněn "za podvracení republiky". Po listopadu 1989 byl v prosinci téhož roku kooptován za Občanské fórum do Federálního shromáždění, jeho křesťansko-konzervativní směr však neměl ve Fóru velký vliv. V témže měsíci se stal předsedou KDS, již spoluzakládal. Tento směr však nezískal větší podporu ani ve společnosti, a tak se KDS sloučila s Občanskou demokratickou stranou. Na čas se stal Václav Benda dokonce nezaměstnaným. Poté přichází - často kriticky zmiňovaný - jeho hon na funkce (mezi jinými i generálního inspektora vojska), nakonec byl jmenován ředitelem Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.

V roce 1996 byl zvolen za ODS senátorem.

Václav Benda byl znám především jako odvážný a přímý člověk a charakterní pravicový politik. Již v sedmdesátých letech dvacátého století říkal, že Charta je bezzubá a kdyby měl dvě tankové divise, vztyčil by prapor s křížem pro pochod na Prahu. Když byl byt jeho tehdejšího spolupracovníka, pozdějšího politického odpůrce, Petra Uhla obklíčen Bezpečností, šel jej demonstrativně navštívit i za cenu vězení. Na stížnosti svých kolegů, že komunisté nedodržují lidská práva, reagoval: "Kdo se dá do boje se lvy, nemůže si stěžovat na to, že mají špinavé zuby!"

Při návštěvě generála Augusta Pinocheta v Čechách prohlásil, že jej nepokládá za zločince, nýbrž za statečného muže, který, pravda tvrdými prostředky, ale proti neméně tvrdému nepříteli, v poslední chvíli zachránil svou zemi před hrůzami komunismu nebo vleklé občanské války. Augusta Pinocheta se jako jeden z mála českých politiků veřejně zastal i po jeho zatčení ve Velké Británii. Před volbami v roce 1992 vzbudil vzrušení vyjádřením, že pokud na Slovensku ve volbách zvítězí levice, česká strana použije i vojenskou sílu.

Externí odkazy

Osobní nástroje