Ultramontanismus

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

Ultramontanismus je termín kdysi označující aktivní katolicismus, protože rozpoznává za své duchovní vedení papeže, který je pro většinu Evropy (ultra montes) za horami (Alpdrawsami).

Tento termín, v tomto významu, je tedy relativní a platí pro ty, kteří žijí na sever od Alp.

Do jiného významu se tento termín dostává při protestantské reformaci, kdy začíná platit: cuius regio, eius religio. Papežská moc začala být vnímána jako cizí, což pomáhalo k jejímu oslabování. Ti, kteří papeže podporovali (zvláště v Německu a Francii), byli nazýváni „galští ultramontanisté“.

V 18. století tento termín přijali racionalisté, josefinisté a febronianisté, kteří sami sebe nazývali „katolíky“, pro ty, kteří byli loajální Svatému Stolci. V časných konfliktech mezi církví a státem v 19. století stoupenci nezávislosti a svobody církve od státu jsou zváni ultramontanisté (I. vatikánský koncil toto odsuzuje). Vzniká dokonce politická strana Ultramontanistů a za pár let vzniká opoziční Anti-ultramontanistiská strana (reichsverband).

Boj vedený racionalisticko-protestantsko-modernistickou koalicí proti klerikalismu či ryzímu katolicismu, je v podstatě veden proti neodlučitelnému učení katolictví, čili proti papežství, anti-liberalismu a proti-revolucionářství.