Národní čítanka

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

Národní čítanka je rozsáhlý vlastenecký sborník, který poprvé vyšel v roce 1918.

Tehdy spojil své síly kulturní historik Cyril Merhout s doktorem filosofie a přírodních věd Bohumilem Němcem a začali připravovat vydání vlasteneckého sborníku. Ten se zprvu snažil zejména „posíliti víru v příští našeho osvobození“. Národní čítanka, dílo úctyhodného rozsahu 576 stran obsahující naučná pojednání především o českých dějinách, životopisy předních osobností českého národa a politické úvahy, ale také verše či úryvky z beletrie, jejichž autory byli význační čeští vědci, politici a spisovatelé, spatřilo světlo světa nedlouho po vzniku republiky v pražském nakladatelství Bedřicha Kočího. Některá známá jména by však čtenář v Národní čítance hledal marně. Sami pořadatelé přiznávali: „Nemohli jsme v ní říci všechno, co bychom byli rádi řekli. Jednak jsme to říci nesměli, vždyť i jméno Masarykovo i výňatky z jeho spisů byly konfiskovány, jednak nám objem knihy příliš vzrostl.“ Z těchto důvodů vyšlo roku 1919 pokračování, doplňující „Národní čítanku aspoň něčím z toho, co v ní bylo potlačeno“, které však zároveň představovalo reakci na aktuální dění, neboť si kladlo za cíl oslavit „naše hrdinné legie, slavný den osvobození, naši drahou republiku.“ Merhout s Němcem se dále vyjádřili: „Domníváme se, že se naším osvobozením nestala Národní čítanka zbytečnou. Bude i nadále síliti české národní vědomí, které i pro příští doby bude naší ochranou před utonutím v moři národních odpůrců a před ztrátou svobody. Bude i nadále zřídlem poučení o českém národě, jeho významu v minulosti i přítomnosti; bude i nadále ukazovati, jakými cestami má se bráti a jak má cítiti český národ, aby nepozbyl své samostatnosti.“