Metapedia:O čem psát

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

Není vždy snadné uvést jednoznačnou definici toho, jaká témata jsou vhodná ke zpracování pro Metapedii. Základním měřítkem při výběru odpovídajících témat je, že by měla být popsatelná z provevropského pohledu.

Příklady témat vhodných pro Metapedii

  • Ideologie a filosofie
  • Proevropské (tedy vlastenecké, nacionalistické, konzervativní) osobnosti, strany, hnutí, literatura, událostí, internetové stránky atd.
  • Významné historické události týkající se Evropy – Například reconquista, Francouzská revoluce, světové války, invaze do Evropy (Hunové, Arabové, Turci apod.).
  • Masmédia: Cizí kontrola, zaujetí proti bílým lidem, politická orientace – Články postihující vlastnickou strukturu a protievropskou zaujatost oficiálních médií.
  • Alternativní hudba – Neofolk, ambient, dark wave, folk metal, black metal, nacionalistický rock a další žánry.
  • Tradicionalismus, ariosofie, evropské a indoevropské tradice atd.
  • Víra – Především původní evropská náboženství, ale i další vyznání.
  • Antropologie a genetika – výzkumy IQ, eugenika, rozdíly mezi rasami apod.


Příklady témat pro Metapedii nepříliš vhodných

  • Příliš obecné předměty – je například nevýznamné psát články na témata jako “auto” nebo “kolo” z proevropského úhlu pohledu.
  • Lidé a skupiny s žádným nebo velmi malým významem – to platí jak pro proevropské skupiny, tak pro naše naše nepřátele. Čtění článků o patnáctiletém anarchistovi nebo stejně starém nacionalistovi, kteří ničím nevynikají, se skutečně setká s velmi malý zájmem veřejnosti.