Josef Václav Toman

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání
Josef V. Toman-Tománek v 95 letech

Josef Václav Toman - Tománek (19.11.1912 Kupičovo) je český katolický básník, spisovatel, bojovník proti komunismu a nacismu a hudební skladatel.


Josef Václav Toman-Tománek je Volyňský Čech narozený v Kupičově, který dnes patří Ukrajině. Toman-Tománek je katolického vyznání, vystudoval hudební konzervatoř.

Po vypuknutí 2. světové války bojoval proti nacistům jako dělostřelecký důstojník ve Svobodově armádě. Za bojů ve Sv. Martině na Slovensku rozdal vojákům a osvobozeným občanům celý náklad své druhé sbírky Za svobodu, ve které varoval před otroctvím sovětského systému.

Po skončení války a návratu do Československa upozorňoval na blížící se nebezpečí komunismu. Začal být literárně činný, psal básně, skládal hudební skladby. Oženil se a narodil se mu syn.

Po nástupu komunismu se dozvěděl, že se po něm poptávali četníci. Roku 1950 přešel ilegálně hranice do Bavorska. Za ilegální přechod byl krátce vězněn v Hofu, poslán do tábora Válka u Norimberka. V roce 1952 přijel do Spojených států amerických a usadil se jako politický utečenec v New Yorku, kde i nadále bojoval s komunismem a za osvobození Československa, po celých 40 let. Ještě před útěkem do USA plánoval odbojové hnutí ANO — armáda národní obrany.

V roce 1966 založil v New Yorku edici knih a hudebnin s dvojjazyčným názvem Hlas - Voice. Zde vydával verše krajanů i své vlastní verše, skládal hudbu, spolupracoval i s Milo Komínkem. Od roku 1990 přenesl tisk edice do Čech. Začátkem osmdesátých let dvacátého století byl Josef V.Toman-Tománek zvolen místopředsedou Národního svazu českých katolíků v New Yorku, roku 1989 se stal předsedou Československých legionářů v téže oblasti.

Syn, matka a neteř

Jeho syn odešel po roce 1968 do USA, kde studoval na univerzitě a později pracoval v různých technických a ve vedoucích pozicích.

Tománek obdržel různá ocenění za svou literární činnost, za boj proti nacismu a komunismu, má armádní hodnost plukovníka ve výslužbě, vysoce je ceněna jeho antikomunistická odbojová činnost. Po pádu komunismu se Tománek vrátil do Čech a žije v Jesenici u Rakovníka. Zde opět vytvořil několik knih básní.

Nesouhlasí s tím, co se v naší zemi po listopadu 1989 děje. Ve svých knihách to komentuje a radí co a jak by se mělo zlepšit. Na Den boje za svobodu a demokracii (17.11.2007) se sešli gratulanti a gratulantky, aby mu popřáli k 95. narozeninám.


Osud

S manželkou

Jsem pouze lístečkem velkého stromu,
kteréhož překrásné jméno je Vlast,
do něho bilo tisíce hromů,
jeho plod ničilo mnoho zlých kast.

Na jeho silném a pravěkém stvolu
v úsměvu slunéčka volně jsem vlál
a když mě vichřice srazila dolů,
pod jeho korunou zlato jsem stlal.

Spleť jeho kořenů chránil jsem tělem,
bránil je vypětím posledních sil,
když po mně k zející propasti chvátá
slzavým údolím útrap a běd.

Když do mě deště i vichřice bily
a kolem přibýval odporný kal,
prchl jsem z vlasti, bych v rozhodné chvíli
za volnost otčiny život svůj dal.

Jsem a vždy zůstanu oddaným synem
drahého národa pravěkých Čech,
lásku svou k vlasti chci dokázat činem,
dát jí své všecko i poslední dech.


Externí odkazy