Josef Balabán

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

Josef Balabán (8. června 1894, Obora - 3. října 1941, Praha) byl český voják, významný příslušník protinacistického odboje a člen odbojové skupiny Tři králové.

Před druhou světovou válkou

Josef Balabán za první světové války bojoval v řadách československých legií v Rusku. Po válce se stal důstojníkem armády nového státu, Československa. Prošel řadou funkcí u útvarů dělostřelectva i ve štábech, zastával rovněž pozici přednosty oddělení na Ministerstvu národní obrany.

V odboji

Na Ministerstvu národní obrany Balabána zastihla i nacistická okupace zbytku Čech a Moravy 15. března 1939. Po okupaci měl za úkol zajišťovat umisťování bývalých důstojníků do civilních zaměstnání.


To však byla jen jedna - ta viditelná - část Balabánovy činnosti. Od jara 1939 se totiž aktivně zapojil do odbojové organizace Obrana národa, od léta už byl členem užšího vedení a spolu s dalšími „králi” (mimo Josefa Balabána do legendární skupiny Tří králů ještě patřil Josef Mašín a Václav Morávek) se mu podařilo vybudovat především vynikající zpravodajskou a zároveň diverzní skupinu.

Tato skupina měla nejen síť v Praze, ale kontakty i v Brně, Plzni a dalších důležitých městech, a především převzala nejdůležitějšího agenta Františka Moravce - proslulého Paula Thümmela alias agenta A-54. O to byly její depeše londýnské vládě, zahrnující pochopitelně i zprávy z Protektorátu, cennější.

Vrcholem jejich diverzních akcí byly dva bombové atentáty provedené v Berlíně. První z nich v lednu 1941 úspěšně zasáhl německé ministerstvo letectví a policejní ředitelství. Druhá diverzní akce v Berlíně byla proveden v únoru 1941 na berlínském Anhaltském nádraží a byla zamířena na vlak „druhého muže Třetí říše” Heinricha Himmlera, který unikl smrti jen náhodou (vlak pro technickou poruchu přijel na jiné nádraží). Tři králové z Obrany národa však byli spokojeni. Pokus o atentát na říšského vedoucího SS Himmlera vyvolal v nejvyšších nacistických kruzích mimořádný rozruch.

Po tomto úspěchu se však začala kolem Balabána stahovat síť gestapa. Z obavy před infiltrací gestapa do největší odbojové organizace Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD) stačil ještě dát do provozu vlastní vysílačku. Při jedné z konspirativních schůzek s bývalými armádními rotmistry, mezi nimiž mělo Gestapo svého konfidenta jménem Nerad, byl 22. dubna 1941 po krátké přestřelce dopaden a zatčen. Vzdor bestiálně krutým výslechům nepodlehl, nic nevyzradil a dokonce se mu podařilo dezinformacemi získat čas, aby jeho přátelé mohli vysílačku přemístit. Když v Protektorátu nastoupil Reinhard Heydrich a bylo vyhlášeno stanné právo, byl Josef Balabán odsouzen k trestu smrti. Dne 3. října roku 1941 byl za prvního stanného práva v Praze-Ruzyni popraven.

Externí odkazy

Článek na webu Altermedia ČR, který posloužil jako základ tohoto hesla