Evropský parlament

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

Evropský parlament je jedním z orgánů Evropské unie. Jeho smyslem má být reprezentovat zájmy občanů Evropské unie.

Poslanci Evropského parlamentu jsou každých pět let voleni přímou volbou. V současné době má Evropský parlament 785 poslanců. Počet poslanců za jednotlivé členské státy je určen Maastrichtskou smlouvou.

Pravomoce Evropského parlamentu jsou postupně rozšiřovány. Spolu s Radou EU rozhoduje o návrzích zákonů (nařízení směrnice), společně s Radou přijímá zákony navržené Evropskou komisí. Netýká se to však všech oblastí, např. u zákonů týkajících se daní Evropský parlament pouze vyjadřuje svůj nezávazný názor. Spolu s Radou Parlament také rozhoduje o rozpočtu EU. Dozoruje rovněž všechny aktivity Evropské unie.