Dělnická strana

Z Metapedia
(přesměrováno z DS)
Přejít na: navigace, hledání
Dělnická strana
Logo: Dělnická strana
Založena: 2003 (odštěpením od Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa)
Barvy: Černá, Bílá, Červená
Politické ideologie: nacionalismus
Politické zařazení krajně-pravicové
Tisk: Dělnické listy
Současný předseda: Tomáš Vandas
Nejlepší volební výsledek: 29000 hlasů (1,02%) v krajských volbách 2008

Dělnická strana (DS) je česká nacionalistická politická strana, která vznikla 18. ledna 2003.

Dělnická strana se prezentuje pomocí svých internetových stránek a pořádá veřejná shromáždění. V krajských volbách v roce 2008 získala 29000 hlasů. Předseda DS je Tomaš Vandas. Strana měla být rozpuštěná 17. února 2010 rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Proti rozhodnutí o rozpuštění podala však 15. března stížnost k Ústavnímu soudu České republiky. Stížnost má odkladný účinek, což znamená, že strana nemůže být rozpuštěna do jeho rozhodnutí.


Historie

DS byla založena především bývalými členy Sládkových republikánů. Dělnická strana se v prvních letech své existence profilovala značně socialistický. V roce 2008 navázala hlubší vztahy s některými skupinami českých nacionalistů (např. s Národními korporativci, Autonomními nacionalisty a Národním odporem), začala zaštiťovat jejich veřejná vystoupení, řada nacionalistů do DS vstoupila a dostala se na kandidátní listiny pro krajské volby, které se budou konat na podzim roku 2008.

Dne 17. března 2009 zahájila DS svoji kampaň „Sociální politika jde pouze cestou nacionalismu". Na počátku roku 2009 do strany vstoupil bývalý poslanec za SPR-RSČ Rudolf Šmucr.

Charakteristika a program

Strana se označuje jako „lidová“, odmítá dělení na levicové a pravicové strany, jelikož podle ní je to „již přežité účelové dělení národa na dva tábory, jejichž vzájemné hašteření uměle vyvolává atmosféru účelné a názorově bohaté parlamentní debaty.

Strana dlouhodobě kritizuje politické poměry v Česku po listopadu 1989, za hlavní znak své politiky považuje nekompromisní postoj proti všem formám korupce. Poukazuje na rezignaci lidí na politický život země. Ve svém programu navrhuje například zrušení všech podpor pro přistěhovalce a zákaz homosexuálních sňatků.

Hlavní body programu: V roce 2008 měla dále v programu reformu ústavních institucí (zrušení Senátu), zrušení státních dotací pro politické strany za poslanecké mandáty protože zbytečně zatěžují rozpočet, přímou volbu prezidenta, větší samostatnost měst a obcí, zákon o domovském právu, zřízení „zemských hranicMoravy a Slezska, přehodnocení pomoci třetímu světu, zpřísnit ochranu kulturního a národního dědictví, přijetí zákona o ochraně života od početí až do přirozené smrti, znovuzavedení trestu smrti, rozšířit pravomoci policie, zákon zakazující veřejný prodej a propagaci pornografii, podporovat mladé rodiny a zajistit seniorům důstojné podmínky pro život, vrácení prestiže řemeslům, zjednodušení daňové soustavy a omezení byrokracie, reformu zdravotnictví, školství a rozvoj sportu a tělovýchovy.

DS uvádí: „chceme nejen hájit zájmy tzv. normálních občanů, ale prosazovat principy tržního hospodářství a podporovat drobné české podnikatele a živnostníky.

DS vystupuje proti zaměstnávání cizinců, některým menšinám, zejména Cikánům a homosexuálům. Například místopředseda strany Štěpánek prohlásil v souvislosti propouštěním v Tatře:„Propuštění cizinci musí být okamžitě deportováni do svých domovských zemí. Budou to věru dobře investované peníze, když zde nebudou, když se jich zbavíme, když zde není pro ně práce. Když není práce pro české lidi, tak by neměla být práce ani pro cizince,

DS prosazuje tři pilíře politiky - národní, sociální a konzervativní. „Oproti současné vládě máme jiné názory na naše členství v EU nebo NATO i na řízení ekonomiky."


Související články

Externí odkazy