Bouře nad Evropou

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

Bouře nad Evropou je román Douglase Jerrolda z roku 1930.

Obsah

Dílo líčí pozadí revoluce v „Cisalpanii“ v letech 1928–1929, jejíž příčiny nabývaly celoevropského významu. Odtud pravděpodobně název.

Průmyslový propad zrodil v Cisalpanii požadavek „Nového Jeruzaléma“. Povstalo radikální hnutí1 a nahradilo staré liberály. Hnutí volalo po sociální spravedlnosti, odmítalo Pro Deo, pro rege, pro patria (za Boha, krále, vlast), tradici a instituci rodiny, obvinilo církev ze lži a klamu a popřelo existenci posmrtného života. Nastal kulturní úpadek projevující se „erotickou a obscénní literaturou, hrubě primitivním uměním, zlehčením osobní morálky ve všech třídách společnosti.“ Nakonec levice podněcovala masové násilí.

Opozicí tomuto ničení civilizace byla monarchistická strana se silnou podporou na východě země. V čele této strany, které nešlo ani o populistická prohlášení, ani o získání parlamentních křesel, stál Ferdinand D’Alvarez, absolvent Oxfordu, „jízlivý následovník inkvizitorů“ a „šlechetný následovník rytířů“. Označil radikální liberalismus za součást nadnárodního hnutí intelektuálů zamýšlejících rozbít společnost. Stále mocnější radikální síly vznesly požadavek uzákonění sekularizace školství. Církev nikdy nebude souhlasit. Schyluje se ke krizi.

Tou dobou D’Alvarez přichystal Následníka – Dolores, podmanivou sekretářku a pravou ruku Natalie, alkoholičky a sestry sesazeného krále. Tato okouzlující dívka měla styl a toužila být někým jiným. D’Alvarez ji prohlásil Nataliinou dcerou vzešlou z tajného manželství. Neexistoval způsob, jak toto tvrzení vyvrátit, neboť matrika byla zničena při požáru. Dále oznámil, že pomalu umírající a soudnost ztrácející Natalie abdikovala ve prospěch Dolores. Pečlivě připravený převrat ve východní části země je vyvrcholením celého příběhu. Zjistíme, že D’Alvarez dokáže obratně a bez rozpaků prostřílet cestu sobě a Dolores z nečekaných a smrtelně nebezpečných situací. V cisalpanianské revoluci umírají dobří lidé. Ovšem nutný pro záchranu ohrožené existence tamější civilizace je Nejvyšší.