Beowulf (skupina)

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání
BeoWulf - Hranice slávy

BeoWulf byla česká nacionalisticky zaměřená hudební skupina, která se ve svých textech inspirovala především mýtickými legendami.

Alba

Win or Die

Living hell

Hranice slávy (2001)

 1. Když osud zavolá
 2. Čas železných snů
 3. Vstaň a bojuj
 4. Na hranici slávy
 5. Poslední polibek
 6. Sen
 7. Rest in Peace
 8. Beowulf
 9. Naglfar
 10. Stand Side By Side

Wotan's Volk (2002)

 1. Wotansvolk
 2. Předurčen k zániku
 3. Zpět ke kořenům
 4. The power of lion in our hearts
 5. Slzy a ocel
 6. Unášeno v čase
 7. Spatřit svítaní
 8. Vlčí gang
 9. Lví síla našich srdcí
 10. Soumrak bohů

Live 2002 (2002)

 1. Když osud zavolá
 2. Čas železných snů
 3. Vstaň a bojuj
 4. Oheň, půda a krev
 5. Na hranici slávy
 6. Sen
 7. Beowulf & Rest in peace
 8. Stand Side By Side
 9. Free My Land

Beowulf & Avalon - split - Brotherhood (2005)

 1. Beowulf - V závějích
 2. Beowulf - Bouře
 3. Beowulf - Oheň, půda a krev
 4. Beowulf - Svědectví
 5. Avalon - Free My Land
 6. Avalon - Dirty History
 7. Avalon - The New Boss
 8. Avalon - Just
 9. Avalon - Peace In Our Time
 10. Avalon - Take You To Hell

Texty

Hranice slávy

Když osud zavolá

Tvé srdce je volné tvá
Mysl svobodná
Myšlení nespoutané
Uvolni své vlčí pudy

Motivy rytin ze vzdálených času
Výpravy příběhy oddanosti
Prastaré runy hovoří k bohům
Staletí hledá tajemství

Ledový měsíc ukázal směr
Kudy dál k zemí stínu
Amulet z tonu zažehnůci žár
Jak neúnavný posel víry

Ref:
A vstal z krve půdy tak čistě
Skrze krevní pouta boji zocelen
Kladivo pravdy leskne se jak ocel
Zrozen nenávisti a láskou k lidu
Spatříš ho když osud zavolá
Na výsluní je pýcha má

Ten temný stín vystoupil nad horizont
Naháněl strach Já však povinnost cítil
On dlouho tam byl a mne sledoval
V tu chvíli se labyrint uzavřel

Úniku není a už svítá
Kde valkýry mají království své
Poznávám Giallanov roh když Asgard se blíži
Duše padlých mne vítají

Vítězství máš v rukou
Jdi za ním dál
Nelítostný válečník pomsty
Světlo v temnotách

Čas železných snů

Přijde k nám z ledovým zrakem
Čistá mysel a naděje z ním
Pozvedne meč , meč z runovým znakem
Vyvede národ z temnoty

Když spatřil těmto kraj
Len žalem sklonil tvář
A pouti co každý šel
Teď také on se vydal

Nevzešel že své cesty když
Život pro nás dál
Když viděl by dnešní svět
Žalem by zaplakal

Ref:
Zrcadlo nastavil a strach v sobě cítím
Krev a cest odkaz eposu zřím
V času našich snu ,snu železných
Povstane muž proti všem

Tažený v dálce blíží k nám
Slyším výstřely děl a řinčení zbraní
Z úsměvem na rtech z hlavou vztýčenou
Stínáš hlavy nesmrtelných

Ty si víc než len pouhý voják
Kříž železný zdoby tvoji hruď
Barbarský zabíjíš své nepřátele
Ty jsi číslo jedna ve svaté válce

Vstaň a bojuj

Klečíš tu že skloněnou hlavou v boji poražen
Když ulehl prach a smrtelný dech zimy
Zůstalo prokleti bolest jizvy a strach
Nic nezlomí tvou touhu pomstít smrt

Ref:
Hej bratře otevři oči
A poslouchej hlas svůj
Víru ti dá v době zapomnění
Dřív nech Loki zhouby nás
Hořící ohně naší oddíly bouře nezastaví
Tak vstaň z hlubin propasti temné
Ty jiskra naděje

Nářek skončil
A ty na koní se zbraní a štítem roztáčíš
Mohutnou sekeru
Z úst vychází krvi křik

Vrátil ti odvahu
Vstáváš a zarazíš
Do duši trn svědomí
Který se stane
Nejhorší noční můrou

Po tobě ostali jen trosky armád
Na bojišti burácí hrom
Nezapomeň kdo otec tvůj byl
Odvážné srdce já jsem tvůj hlas

Na hranici slávy

Pohřebiště plná hrdinství
Mizí v oparu duše raněných tel
Zůstaly vzpomínky a nářek žen
Jdoucích za světlem nových generaci

Ref:
Kultura živá nech se zachová
Nech vzplanou plameny slobody
Hranice pevně tu budou stát
Pukají brány rovnosti
Hrad je v obklíčeni teď celá Evropa
Na poplach troubí
Koráby vyplouvají na šíře moře
Démon sešlosti rozpoutal boj

Krvavá bouře přivítá
Nepřátele o milost prosící
Vidina rozkvetlých zahrad
Se ale náhle rozpadá

Nad hlavami září kruh slunečný
A já na síle nabírám
Prsten moci věští nám
Budoucnost slávu a vítězstvy

Poslední polibek

Úval kvítek v souboji z časem
Spálil ho mráz v rozkvetu
Poslední polibek na cestě k nebesům
A tichou píseň ve vetru

Poučení bolí jak matkyna náruč
Která je navždy žalem prázdná
Oči te hledají v paprscích slunce
Navždy zůstaneš ve vzpomínkách

Ref:
Prokletý vládce osudu
Proč jsi vzal ten květ
Slunce krásných dnů
Zůstane len bolest
Tam kde září hvězdy
Pro tebe sen vychází
Tam te bude navždy
Slunce hrát

Tátovy ruce chtěli by hladit
Dýchat a vidět tvou tvář
Budeš žít stále v jeho snech
Bez hříchu krásná a nevinná

Vítá te rozkvetla zahrada
Kde není bolest ani pláč
Volná jak ptáci v oblacích
Na jejich křídlech budeš jsi hrát

Rest in Peace

Tisíce mužů vydalo cestou tou
Touha po vítězství jim byla oporou
Netušili že život ztrácí
Že nikdy k cíli nedojdou
V srdcích rodin budou psáni otcové
Jež padli pro budoucnost tvou

Wotan otvírá brány k síni hrdinů
Havrani přinášej jména obětí
Valkýry plní úděl svůj
Nezemřou duše těch které provází
Při cestě oblohou srdce svírá
Fenomén bojů posledních

Ref:
Rest in peace - museli jste odejít , já vzpomínám
Rest in peace - zaplatili daň , setřeme slzy a pomstíme vás

Oběti staly se z dětí a žen
Jejich vrazi budiž prokleti
Vrahové krve mé odhalte se
Ukažte konečně svou špinavou tvář
Svádíme boj, boj ohně s ohněm
Kolik zlomených srdcí však umírá
Padají hlavy tak jako muži na polích
A ty tu klečíš a máš skloněnu tvář

Justice je slepá
Zločinci svobodni
Kolik rakví však ještě
Hroby zaplní
Než spravedlnost ozve se
Oni můj rod vyhubí, vyhubí..

2x Ref:
Rest in peace - museli jste odejít , já vzpomínám
Rest in peace - zaplatili daň , setřeme slzy a pomstíme vás

Beowulf

V pradávném čase v končinách lesů.
Kdy v hluboké temné sluji se skryl.
Tehdy zvedal se vítr a zastavil se čas.
Tehdy příroda zrodila z půdy dítě své.

Léta rychle plynou z dítěte je muž.
Nikdo se jeho síle nevyrovná.
Ku příkladu chtěl jít a přes pochyby všech,
v srdcích králem se stal.

Ref:
Klenoty ani zlato nevyváží cenu činů tvých.
Hrdost a věrnost k vlasti,
prioritou a základem bytí.
Ty jsi můj ideál,... Beowulf!
Pro mne bude trůn navždy tvůj.
Vyrostl jsi se zemí
a celý život jí věnoval.

Hrozbě si se stavěl.
Nikdo ti nemohl zabránit.
Chránit svůj lid před nepřítelem.
Národ ctít a pro něj žít.

Nikdy nebude další,
nikdo tak hrdí jako ty.
Grendelf zpečetil tvůj osud.
Tvůj meč jeho hrdlo prorazil.

Ref:
Klenoty ani zlato nevyváží cenu činů tvých.
Hrdost a věrnost k vlasti,
prioritou a základem bytí.
Ty jsi můj ideál,... Beowulf!
Pro mne bude trůn navždy tvůj.
Vyrostl jsi se zemí
a celý život jí věnoval.<br

Znovu pozvedáš zbraň k obraně zemí svých předků .
Znovu vidím tě silného, zase v čele šiků stát.
Nelze zapomenout na krále z oceli.
Znovu vidím tvůj zrod z půdy jako tenkrát.