Argumentační text

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

Argumentační text je specifický druh textu, založený na záměrném působení na adresáta.

Základní funkce

  • působit na vědomí adresáta
  • vyvolat změnu stavu v jeho vědomí
  • upevnit jeho stávající stav

Podle jazykovědce a profesora Jána Horeckého třeba tímto působením dostat do vědomí adresáta jisté myšlenky, tvrzení, teze. Aby bylo působení účinnější, tvrzení třeba objasňovat výkladem nebo příkladem a odůvodňovat vhodnými argumenty. Při jistých typech argumentačních a persuazívnych (ovlivňujících) postupů se formují zvláštní slohové postupy (ovplyvňovací, přesvědčovací), ale i slohové útvary (argumentační útvar, argumentační text).

Vlastnosti

Dá se říci, že snaha,, vyvolat změnu stavu vědomí "je záměrem každého žurnalistického textu. Navzdory vlastnostem textu argumentační, můžeme tento žánr zařadit k vysvětlující slohového postupu. Vlastnosti kterými dále oplývá jsou objektivnost, gnómickosť, ty však podléhají stylové a žánrové normě situace , v níž text komunikuje.