Árijci

Z Metapedia
Přejít na: navigace, hledání

Árijci, resp. Árijská rasa, je pojmenovaní, které se často používá na označení bílé rasy, resp. nejlepších jedinců bílé rasy. Toto slovo pochází z praindoevropského základu ar-yo a znamená „ušlechtilý“. Z historie známe vícero etnika, které byli samým sebou anebo jinými označovaní jako Árijci:

  • indoevropské kmene, které dobyli Indii v 2. tisícročí př. n. l.
  • indoevropské kmene Tochariánů, které sídlili ve starověku na území západný Číny, bývají v některých spisech označovaní jako "Arsi", což je odvozené od ar-yo.
  • starověcí Peršané – Dárius Velký, král Persie (521 – 486 př. n. l.), na nápise v Naqsh-e-Rostam (blízko dnešného Shirazu, Irán) vyhlašuje: „Jsem Dárius, Velký Král (...) Peršan, syn Peršana, Árijec, árijského pôvodu...“

Řecké slovo aristo, znamená nejlepší (aristokracie = vláda nejlepších), je též odvozená z toho jistého indoevropského základu. Vzhledem na praindoevropský původ tohoto slova a jeho pozitivní význam se používá všeobecně na označení bílých lidí (z perského nápisu je nejvýše pravděpodobné, že Árijci jsou širší skupina, z které Peršané tvoří jen určitou větví.


Externí odkaz